“Put ćemo ili naći ili ga stvoriti.”

Vi imate poruku, proizvod, imate cilj, projekt vrijedan pažnje – za kojeg javnost treba znati!
Mi imamo znanje, alate, vještine, iskustvo i predanost da sve ono što o vama treba prenijeti javnosti učinimo na najbolji način.
Komunikaciju živimo! A vas prije svega gledamo kao ljude, a onda kao partnere i klijente. Tako radimo i živimo!

Javite nam se kako bismo javnosti pričali o vama. Autentično! Na pravi način! Sa svrhom!

USLUGE

Agencija Ponto Sanija Hasanić PR usluge

KOMUNIKACIJSKE USLUGE – PR

ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA

ORGANIZACIJA DOGAĐANJA

KREIRANJE SADRŽAJA

DRUŠTVENE MREŽE

MEDIJSKI TRENING

SAVJETOVANJE

Agencija Ponto Sanija Hasanić PR usluge

KOMUNIKACIJSKE USLUGE – PR

ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA

ORGANIZACIJA DOGAĐANJA

KREIRANJE SADRŽAJA

DRUŠTVENE MREŽE

MEDIJSKI TRENING

SAVJETOVANJE

PORTFOLIO